Обучение

Обучение

Ние, от “ЕКА Сървисис ЕООД“ (European Cargo and Aviation Services) знаем, че безопасноста във всички сфери на авиацията е най-важната задача на всяка организация. Един от основните пътища за постигане на тази цел е осигуряването на подходящо обучение на служителите, така че те да бъдат напълно компетентни да изпълняват функционалните си задължения.

Консултации

Консултации

“ЕКА Сървисис ЕООД“ (European Cargo and Aviation Services) работи като напълно независима консултанска компания. Всички наши консултанти имат дългогодишен и широкообхватен опит в авиационната индустрия. “ЕКА Сървисис ЕООД“ може да помогне на клиентите си в изпълнението на различни авиационни проекти.

Одитиране

Одитиране

Ние предлагаме независимо и професионално обслужване, което може да бъде пригодено към специфичните нужди на клиента. Вие може да определите сферата за одитиране независимо дали е част от дейността, цялата организация или друга партньорска организация. Ние можем да Ви помогнем при създаването на програма за одитиране и при провеждането на вътрешни и външни одити.